پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • معرفی واحد توسعه تحقیقات بالینی
 • اعضاء واحد توسعه تحقیقات بالینی
 • هسته های پژوهشی
 • جلسات شورای پژوهشی
 • دستاوردهای واحد توسعه تحقیقات بالینی
 • مشاوره پژوهشی
 • فرمها ،آئین نامه ها
 • قوانین و مقررات

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

اطلاعیه ثبت نام دوکارگاه آموزشی در بهمن و اسفند

..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

اطلاعیه جهت برگزاری کارگاههای بهمن ماه

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

صدور گواهی های کارگاههای برگزاری شده

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی در تاریخ 18آذرماه

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷

کارگاه مقاله نویسی

..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن