دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • معرفی واحد
 • اعضاء واحد
 • هسته های پژوهشی
 • جلسات شورای پژوهشی
 • دستاوردها
 • مشاوره پژوهشی
 • فرمها ،آئین نامه ها
 • قوانین و مقررات

img_yw_news
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸

اطلاعیه ثبت نام کارگاه آموزشی SPSS مورخ 12دی98

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی 27آذر 98

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق 26آذر 98

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی 27 آذر 98

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸

اطلاعیه برگزاری کارگاه روش تحقیق 26 آذر 98

..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن